Klimaatverandering: een overzicht in vogelvlucht

Vragen klimaatquiz:1: Hoeveel procent van de energie wordt in Nederland duurzaam opgewekt?

A: 6% B: 22% C: 45%2: De temperatuurstijging in het Arctische gebied is veel groter dan werd verwacht. Hieronder staat een rijtje gevolgen. Welke is onjuist?

a: de permanent bevroren bodem in Siberie (permafrost) smelt, daardoor komen er nog meer broeikasgassen in de atmosfeer

b: doordat het ijs op de Noordpool verdwijnt, stijgt de temperatuur nog verder

c: de ijskap van Groenland smelt sneller

d: Arctische gebieden gaan meer CO2 opslaan als gevolg van meer plantengroei3: Woningcorporaties in Amsterdam hebben beloofd voor 2020 80 MW aan zonnepanelen te leggen. Hoeveel ligt er al? A: 0,5 MW B: 5 MW C: 30MW4: Wat is volgens het IMF (Internationaal Monetair Fonds) het totale bedrag aan directe en indirecte subsidies dat ieder jaar naar fossiele brandstoffen gaat?

500 miljard

1400 miljard

5300 miljard5: De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al wereldwijd merkbaar. Hieronder een aantal waargenomen effecten. Welke is onjuist?

A: Tropische stormen en orkanen nemen in intensiteit toe

B: De wereldwijde landbouwproductie neemt af

C: De Noordelijke IJszee is in de zomer bevaarbaar

D: Het aantal dodelijke slachtoffers van hittegolven neemt toe.6: Met hoeveel procent is de wereldwijde productie van zon en windenergie in 2016 gegroeid, en hoeveel procent van alle elektriciteit wordt hierdoor opgewekt?

A: Zon: 62,1% groei, 5,5 % van de stroom. Wind 38,4 groei, 6,7 % vd stroom

B: Zon: 4,1% groei, 12,1 % van de stroom. Wind 2,8% groei, 20,4 % vd stroom

C: Zon: 33,2% groei, 1,3% van de stroom. Wind 15,6% groei, 3,5% vd stroomAntwoorden en uitgebreidere quiz vindt u hier. www.klimaatinzicht.nl/antwoorden.html